Coaching op maat

Praktische info

Hoe?

Om te onderzoeken of kindercoaching iets is voor jou en je kind en of ik degene ben die jullie daarbij mag helpen, kunnen we telefonisch, kosteloos en vrijblijvend een oriënterend kennismakingsgesprek voeren.

 

Je kunt natuurlijk ook gelijk een afspraak maken voor een eerste ontmoetingsgesprek via het inschrijfformulier.

 

Tijdens het eerste ontmoetingsgesprek (met of zonder jouw/jullie kind erbij) vertellen jullie mij je verhaal en stel ik vragen om de hulpvraag in beeld te krijgen.

 

Ook leg ik uit wat kindercoaching kan betekenen en vertellen jullie mij wat je verwacht van de coaching.

 

Na het ontmoetingsgesprek zijn jullie er vrij in om te kiezen of jullie een coachtraject aangaan.

 

In ongeveer 5 tot 7 coachsessies (dit kunnen er ook meer of minder zijn) onderzoek ik samen met jouw kind (en soms met jou als ouder erbij of met jou alleen) wat hem of haar weer op weg helpt. Hierbij zet ik aansluitende werkvormen in.

 

Het coachtraject op maat kan ook gecombineerd worden met een groepscoaching of -training met andere kinderen of een workshop voor ouders/opvoeders.

 

Wanneer de behoefte er is, evalueren we tussentijds hoe de coaching verloopt.

 

We bespreken vorderingen en onderzoeken of bijstellen van de te behalen doelen gewenst is.

Telefonisch overleg is ook mogelijk, bij voorkeur op afspraak.

 

Tijdens het eindgesprek bespreken we de ontwikkeling die je kind tijdens het coachtraject heeft doorgemaakt en hoe de doelen behaald zijn.

 

Als je wilt dan kan ik een schriftelijk verslag maken van het coachtraject, graag voor aanvang van het coachtraject aangeven.

 

Waar?

 

De coaching geef ik in mijn praktijk Kind in Kracht coaching. Adresgegevens vind je hier.

 

Soms geef ik de coaching op locatie in bos of park, hierover maken we voor de tijd afspraken.

 

Tarieven

 

Wat? Prijs Tijdsduur
Telefonisch kennismakingsgesprek (vrijblijvend) Gratis +/- 15 min.
Ontmoetingsgesprek (vrijblijvend) € 65 per uur 1,5 uur
Kindercoaching € 65 per uur 1 tot 1,5 uur
Oudercoaching € 65 per uur 1 tot 1,5 uur
Ouder- en kindcoaching € 65 per uur 1 tot 1,5 uur
Evaluatiegesprek € 32,50 per half uur 0,5 tot 1 uur
Eindgesprek € 32,50 per half uur 0,5 tot 1 uur
Schriftelijk verslag (optioneel) € 32,50 per half uur 0,5 tot 1 uur

De prijs is inclusief voorbereiding, materialen, drinken en wat lekkers.


Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.


Afspraak annuleren

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze 24 uur voor tijd geannuleerd te worden.

 

Afspraken die niet op tijd afgezegd worden, breng ik in rekening.

 

Voor onvoorziene verhindering binnen de 24 uur voor tijd kan een uitzondering gemaakt worden.


Vergoeding

Kindercoaching wordt in de basis (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt hier voor de zekerheid altijd even contact over opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Kosten voor de coaching kunnen worden opgegeven met de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst als psychosociale hulpverlening/begeleiding of bijzondere ziektekosten.

 

Coaching kan als "activerende begeleiding" worden betaald vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Maakt u aanspraak op de Meedoen in Lingewaard regeling? Dan kunt u daarmee enkele diensten van mij afnemen via www.meedoeninlingewaard.nl

 

Bent u in het bezit van een Gelrepas? Dan kunt u daarmee enkele diensten van mij afnemen via www.gelrepas.nl

 


Kwaliteitsregister

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van:

 

- Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als jeugd- en gezinsprofessional SKJ met registratienummer 160004694;

 

Kindercoach, opvoederscoach, ouder- en kindcoach, Huissen, Lingewaard, www.kikcoaching.com