Hartekracht

Lieve jonge mantelzorger, je hoeft het niet alleen te doen!

Het is niet altijd bekend wanneer een kind zorg draagt voor iemand die hem of haar lief is. Voor hen is het vanzelfsprekend om die zorg te dragen.

 

Ze staan er niet bij stil dat dit op lange termijn van invloed kan zijn op hun fysieke en emotionele gezondheid, op hun sociale leven of op hun schoolprestaties en daarmee op hun toekomst.

 

Vaak weten kinderen niet eens dat ze jonge mantelzorger zijn en wordt er niet uitgesproken over gepraat.

 

Signalen worden dan ook niet altijd opgepikt door de omgeving of worden ergens anders aan gekoppeld.

 

Jonge mantelzorgers voelen niet altijd hun eigen grenzen. Of ze gaan er met gemak overheen, omdat de liefde en loyaliteit voor de hulpbehoevende groter is.

Wat gaan we doen?

 

Kinderen die veel zorgen kennen, kunnen bij Hartekracht groepscoaching binnen een veilige en vertrouwde omgeving even lekker ontspannen.

 

Ze krijgen de ruimte om zichzelf te mogen zijn, te mogen voelen wat ze voelen en te kunnen delen wat ze willen delen.

 

Met elkaar maken we aandacht voor hun eigen wensen en behoeften. We onderzoeken samen welke stappen ze hiervoor kunnen zetten, passend binnen de thuis situatie.

 

We kiezen samen een thema van de dag, waar diverse creatieve, fysieke en dynamische werkvormen op aansluiten.

 

Wanneer het lekker weer is, gaan we de natuur in. We maken op een coachende manier gebruik van wat de natuur ons te bieden heeft.

 

Ze worden zich meer bewust van wie zij (willen) zijn en hoe ze aandacht voor zichzelf kunnen blijven houden naast de zorg voor of om degene die ze lief is.

 

Door dit met elkaar te doen, ervaren jonge mantelzorgers dat ze hier niet alleen in staan. Ze vinden herkenning en erkenning bij elkaar.

 

Bewustwording van hun eigen kracht en talenten versterkt het gevoel van eigenwaarde en vergroot de veerkracht.

 

Jonge mantelzorgers vinden in Hartekracht even een moment voor zichzelf om te ontladen en weer op te kunnen laden.