Privacyverklaring Kind in Kracht coaching

Versie: april 2024

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

-> Jouw gegevens en vertrouwelijke informatie zijn bij mij in veilige handen!

 

Gebruiker van deze Privacyverklaring en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:

 

Kind in Kracht coaching

Gevestigd aan de Kolk 67 te Huissen

Kamer van Koophandel nummer: 75741067.

 

Persoonsgegevens

 

Waarom bewaar ik jouw gegevens?

De persoons- en contactgegevens van jou en je kind gebruik ik alleen voor mijzelf, in het belang van onze samenwerking. Ik gebruik je contactgegevens om contact met jou te houden over de coaching, workshop of training die jij of je kind, als klant van Kind in Kracht coaching, volgt bij mij, Simone van Kind in Kracht coaching. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je JA hebt gezegd op een samenwerking met mij.

 

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je JA zetten op een samenwerking met mij (individuele coaching, workshop, training), dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens van jou en/of je kind, bijvoorbeeld tijdens een eerste ontmoetingsgesprek. Alles wat er geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het nodig zijn of zinvol dat ik informatie over of van jou of je kind deel met derden, dan is dat uiteraard alleen met jouw schriftelijke toestemming.

 

Beveiliging

Op internet bewaar ik niets van jou en/of je kind. Alles wat we via e-mail of WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de Privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten, alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Wanneer je mijn website bezoekt, wordt je verzocht om toestemming voor het gebruik van cookies. Deze worden alleen in gebruik genomen, nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven. Mijn website is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie over mijn kindercoachpraktijk. Via mijn website kun je mij een e-mail sturen, waarop ik per e-mail reageer. De contactgegevens in je e-mail komen terecht in mijn e-mail box. Het is niet mogelijk om via mijn website interactie met mij te hebben, hier worden dus ook geen persoonsgegevens opgeslagen.

 

Niet digitale gegevens

Het kan voorkomen dat ik een keer iets opschrijf over jou en/of jouw kind tijdens een ontmoetingsgesprek of een coachsessie. Of dat ik iets bewaar dat jij en/of je kind iets gemaakt heeft dat ik bewaar. Ik bewaar dat veilig in een kast waar alleen ik in kan. Je mag er op gerust zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met derden zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar na factuurdatum te bewaren. Zie je voortijdig van onze samenwerking af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens binnen zes maanden na ontvangst uit mijn systeem.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag me hierover aanspreken.