Neem contact met me op!

...als nog niet al jouw vragen beantwoord zijn na het lezen van mijn website.

...als je wilt je weten of (mijn manier van) kindercoaching bij jou en je kind past.

...als je liever eerst telefonisch contact hebt voordat je een afspraak maakt.

 

Inschrijven voor een ontmoetingsgesprek, coaching op maat, workshop of training kan via het inschrijfformulier op de desbetreffende pagina.


Privacy

Inhoudelijke informatie die tijdens de gesprekken en coachingssessies naar voren komt, beschouw ik als vertrouwelijk. Vanuit een geheimhoudingsplicht deel ik deze niet met derden. De privacyverklaring van Kind in Kracht coaching vindt je hier.


Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst die je schriftelijk aangaat met Kind in Kracht coaching zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden vindt je hier


Vergoeding

Kindercoaching wordt in de basis (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige aanvullende pakketten staan wel mogelijkheden tot vergoeding. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Kosten voor de coaching kunnen worden opgegeven met de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. Coaching kan als "activerende begeleiding" worden betaald vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).


Afspraak annuleren

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze 24 uur voor tijd geannuleerd te worden. Afspraken die niet op tijd afgezegd worden, breng ik in rekening. Voor onvoorziene verhindering binnen de 24 uur voor tijd kan een uitzondering gemaakt worden.