Hoi, ik ben Simone!

Wat leuk dat je mij hebt gevonden in je zoektocht naar een kindercoach!

 

In de natuur ben ik helemaal mezelf. Daar ontspan ik, beweeg ik, geniet ik, vind ik vertrouwen, kom ik tot inzichten en tot mezelf. Ik houd van tuinieren, koken, samen zijn met dierbaren, lezen, yoga, hardlopen, klussen, schilderen, schrijven...

Kindercoach Huissen. Simone van Halsema. www.kikcoaching.com

Ik woon in Huissen en samen met mijn man geniet ik elke dag van en met onze drie verwonderlijke kleine meiden. Die ons geregeld een uitdaging om de oren slingeren als ze weer in een ontwikkelingssprong zitten. Als moeder (en in het werken met kinderen) heb ik ervaren dat steevast vertrouwen op mijn intuïtie werkt! Doe ik dat niet, dan werkt het niet. Doe ik dat wel, dan klopt het altijd!

 

Intuïtie leidt me in mijn omgang met kinderen

Het nieuwe opvoeden (onvoorwaardelijk!)

Ik luister onvoorwaardelijk, oprecht en zonder oordeel.

Ik leef me in in de belevingswereld van het kind.

Ik erken en bied ruimte voor emoties.

Ik hoor en zie de vraag achter gedrag.

Ik daag uit tot het vinden van eigen oplossingen.

 

Gedrag is vaak een vraag om hulp. Hulp bij het (h)erkennen van en omgaan met emoties. Hulp bij de zoektocht naar een oplossing voor voor hen ingewikkelde situaties. Wat voor ons soms vanzelfsprekend lijkt, is voor kinderen vaak onbekend en overweldigend. Wij als volwassenen kunnen ze daar in begeleiden en ze de ruimte geven om zelf een oplossing te vinden. Onvoorwaardelijk. Zonder verwachtingen. Vol vertrouwen. Wij kunnen ze leren dat emoties er mogen zijn. Wij kunnen ze leren over normen en waarden. Over grenzen, rekening houden met elkaar, je hart volgen, trouw zijn aan jezelf en nog veel meer. Wij kunnen het voorleven, want...

 

Een kind doet niet wat jij ZEGT, een kind doet wat jij DOET!

Hoog sensitief en jonge mantelzorger

Hoe mijn verhaal begon...

 

Als hoog sensitief meisje ben ik opgegroeid in een liefdevol gezin. Echter, met een verstandelijk beperkt zusje, een autistische vader, een zieke moeder en ingrijpende gebeurtenissen in de familie bleef er weinig ruimte over voor mij. Ik hield mezelf in uit liefde voor mijn familie. Zonder me er bewust van te zijn droeg ik teveel zorgen en verantwoordelijkheden en was ik jonge mantelzorger. Ik voelde alles haarfijn aan, maar kon het niet oplossen.

 

Dit maakte me kwetsbaar en een makkelijk doelwit om langdurig, grensoverschrijdend gepest te worden, zowel door kinderen als volwassenen (buiten de familie). Naast mijn moeder als veilige haven en mijn oma en opa als liefdevol vluchtoord voelde ik mij verder door geen enkele volwassene oprecht gezien en gehoord. Ik voelde mij alleen, wist niet waar ik vertrouwen kon vinden en had er geen idee van welke kant ik op kon om mijn eigen weg te bewandelen. Dat dat überhaupt een mogelijkheid was.

 

Chronische overbelasting heeft mijn immuunsysteem voor flink wat jaren overhoop gehaald. Weer een beperking in mijn ontwikkeling waar ik me geen raad mee wist. Inmiddels was mijn hoofd mijn overleving geworden. Ik was slim en rationaliseerde alles wat er gebeurde. Ik sloot mij emotioneel af voor alles om me heen, voor mezelf en worstelde mij met een ziek en uitgeput lijf door de middelbare school heen. Zonder uitdagende, jeugdige ervaringen en plezier, maar met een berg bagage waar ik toen nog niks mee kon. Wat had ik toen graag een kindercoach ontmoet die me had gezegd:

 

"Lieve Simone, ik zie jou, ik hoor jou.

Huil maar. Bevrijd jezelf.

Jij mag er zijn zoals jij bent vanuit je pure zelf.

Volg je hart en leef je droom. Voor jezelf.

Groei, bloei, geniet. Leef!"

Ineens ontmoette ik mijn passie

Na de middelbare school klapte ik helemaal in. Ik had mijn havo diploma, maar ik was op. Verschillende therapeuten leerden mij weer te voelen en mijn eigen stem weer horen. Om het vertrouwen dat ik altijd zocht in mezelf te vinden. Dat leidde tot een spontane ingeving om vrijwillig cultureel werk te gaan doen. De eerste keer dat ik voorzichtig naar mijn hart luisterde.

 

Een aantal jaren werkte ik mee aan theaterproducties door en voor kinderen met en zonder beperking. Ik was gelijk als een vis in het water en stond versteld van mijn zelfvertrouwen en hoe ik ineens groeide. Ik kreeg een kans, ruimte, werd gezien, gehoord, gewaardeerd. Om wie ik was en wat ik te brengen had. Ik had me nog nooit zo gelukkig gevoeld en handelde intuïtief op mijn best. Ik leek als vanuit het niets te weten wat de kinderen nodig hadden, waar ik goed in was en wat me gelukkig maakte. Ik liet kinderen in zichzelf geloven en zichzelf overwinnen. Ik maakte ze blij en zij mij. Dit wilde ik voor altijd blijven doen!

 

Ik haalde mijn hbo diploma voor sociaal cultureel werk. Echter, hbo cultureel werk betekent tegenwoordig vooral aansturen van uitvoerende medewerkers en vrijwilligers. Ik miste mijn directe verbinding met de doelgroep en voelde steeds meer de behoefte om mee te lopen in de ontwikkeling van kinderen, zoals ik dat deed als vrijwilliger. Waar vond ik nu mij plek?

Een stemmetje in mij

Mijn prangende behoefte om iets te betekenen in de ontwikkeling van kinderen, overtuigde mij het cultureel werk achter me te laten. Ik ben gaan werken op een buitenschoolse opvang. Al snel had ik een band met kinderen en ouders opgebouwd en leerde ik vertrouwen op mijzelf. Collega's vertelden me dat ik ze inspireerde met mijn manier van werken en omgang met de kinderen. Kinderen die ergens mee zaten, kwamen graag naar me toe om hun hart te luchten en me om raad te vragen. Ik stimuleerde ze hun eigen oplossing te vinden:

 

Ik doe het niet VOOR je, ik doe het MET je.

Ik help je het ZELF op te lossen, dat helpt JOU verder!

 

Een moeder ontroerde me met haar lovende woorden over hoe ik met haar kinderen werkte. Ik wilde de kinderen die ergens mee zaten zoveel meer bieden, maar kon dat niet binnen mijn rol als pedagogisch medewerker. Er bleef iets onbeantwoord in mij...

Ik volgde mijn hart...

Ik ben kindercoach ! 

De continuë bekrachtiging van mijn kindvisie leidde ertoe dat ik de opleiding tot kindercoach bij de Magie van Kindercoaching gevolgd heb. En inmiddels werk ik vanuit mijn eigen kindercoachpraktijk "Kind in Kracht coaching"!

 

Vanuit mijn passie om kinderen te laten bloeien in hun ontwikkeling, vanuit mijn hart en vanuit mijn eigen ervaring heb ik een sterk geloof in de eigen kracht van kinderen. Ik zet mij ervoor in om ze daar zelfbewust in te maken. Ze te laten beseffen dat ze ertoe doen, dat ze zichzelf mogen zijn en hun hart mogen volgen! Liefdevol stel ik mij open voor wie het kind is, wie het wil zijn en zijn of haar zoektocht hierin. Ik help jou en je kind hier graag bij!

Lieve groet,

Simone

Kindercoach Huissen. Logo Kind in Kracht coaching. www.kikcoaching.com
Kindercoach Huissen. Simone van Halsema. www.kikcoaching.com
Kindercoach Huissen. Simone van Halsema. www.kikcoaching.com